תגמול על-פי תוצאות | Aharony

תגמול על-פי תוצאות

אהרוני הוא המשרד היחיד שמציע ללקוחותיו תגמול על-פי תוצאות הקמפיין ולא על-פי עמלת מחירי מדיה ועמלות יתר. כי אנחנו יודעים להביא תוצאות, וגם שמחים מאוד להיות מתוגמלים על-פי התוצאות שנביא. זה נראה לנו הכי הגיוני, והאמת - גם הכי הוגן, ויעידו על כך לא מעט מלקוחותינו ששמחו מאוד לתגמל אותנו ע"פ קריטריונים ויעדים להצלחת הקמפיין אשר נקבעו מראש.